Opleiding: Mensen Motiveren

macbook-pro
Commerciële basisvaardigheden voor niet-verkopers
28 juni 2016
brainstorm
Coachen met blijvend resultaat
7 augustus 2018

Opleiding: Mensen Motiveren

mensen-in-restaurant

De belangrijkste -en moeilijkste- taak van de manager

Individueel inschrijven is (ook) mogelijk. De investering bedraagt 495,- € en komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Neem contact op voor info over de open opleiding op 12 oktober 2018 te Lier.

Gemotiveerde medewerkers werken beter, efficiënter, melden zich minder vaak ziek en hebben meer voldoening in hun werk. Bovendien zijn ze een pak aangenamer om mee samen te werken. Stuk voor stuk goede redenen om uw medewerkers te motiveren. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt dit soms niet evident…

Leerdoelen :

 • Inzicht in de soms zeer verschillende motivatoren van medewerkers
 • Bruikbare tips om medewerkers te motiveren
 • Vaardigheden ontwikkelen om motivatie bespreekbaar en evalueerbaar te maken
 • Praktische tips om een medewerker-specifiek motivatieplan te schrijven
 • Je situeert motivatie t.o.v. competentie in de productiviteit van medewerkers
 • Je brengt jouw eigen motivatie in kaart
 • Je leert de verscheidenheid in motivatoren kennen en maakt motivatie bespreekbaar
 • Je kan medewerkers aanspreken op motivatie en je durft een gepaste attitude vragen
 • Je kan medewerkers ondersteunen om hun motivatie te aligneren met de verwachtingen van de organisatie

Inhoud: (één dag)

 • Wat drijft mensen?
 • Praktijkoefening: onze motivatie en die van de ander
 • Een beknopt overzicht van de meest bruikbare theorieën rond motivatie: Maslow,Mc Gregor, Herzberg, Equity theory, Robbins en ZDT (zelfdeterminatietheorie).
 • Hedendaagse motivatoren en demotivatoren
 • Competentie en motivatie: een merkwaardig product!
 • Evalueren op motivatie
 • Het verband tussen werkdruk en motivatie
 • Filmfragment: het belang van intrinsieke motivatie
 • In de praktijk: opstellen van een motivatieplan